Nomas līgums

NOMAS LĪGUMA PARAUGS

Nomas līgums sastāv no 2 lapām, līgums tiek parakstīts 2 eksemplāros, katrai pusei pa vienam eksemplāram. Ilgtermiņa nomas gadījumā līgums var tik pielāgots atsevišķām klienta vajadzībām.

...


1.lapa, >> 2.lapa